Ivösjön Pike Open

 

Regler

Tävlingstid

Tävlingen är mellan 08:00-17:00

Fiskesätt

 • Båtfiske med 2-3 personer per båt. Endast fiske från båt är tillåtet.
 • Lagets samtliga medlemmar skall fiska från samma båt under hela tävlingen.
 • Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske eller flugfiske med artificiella beten. Naturliga beten eller trolling är inte tillåtet.
 • Tävlande får endast använda ett fiskande spö åt gången per person. Dock är det tillåtet att ha flera tacklade spön i båten.
 • Tävlingen kommer att fiskas hullunglöst, kontroll på vattnet kommer att ske. ( Det räcker med att trycka in hullingen på sin krok, ni behöver ej springa till närmsta Shop för att införskaffa hullingslösta krokar.) Fiskar men med hulling på kroken så diskas hela Teamet direkt!
 • LIVE-Givare kommer EJ att tillåtas under denna tävling. ( Activ Target, Mega Live eller LiveScope ) Används denna teknik så diskas hela Teamet! 

Klasser

Vi tävlar i lag där den sammanlagda längden utifrån de 5 längsta gäddorna som laget fångat under tävlingstiden räknas. Minimimåttet är 70 cm. 

Vid oavgjord poängställning avgörs tävlingen till det lags fördel som har längsta gäddan. Skulle längsta gäddorna vara lika långa så gäller näst längsta gäddan osv. Kan man ändå inte avgöra det så avgörs placeringen av det lag som rapporterat sin första gädda först.

Dessutom utses den som fångar den längsta gäddan under tävlingen till gäddkung eller gäddrottning. Om två eller fler gäddor har samma längd så vinner den först rapporterade gäddan.

Hantering av fångst

Pike Open är en ren Catch & Release tävling (C&R) och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka under tävlingen.

Utrustning

Följande utrustning ska finnas ombord:

 • Kroklossare
 • Avbitare 
 • Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk i vattnet medan ni förbereder fotografering.

Rekommenderad hantering av fångst

För att man ska få en snabb och varsam hantering av gäddan så är det viktigt att hjälpas åt i teamet.

 • Dra inte ut på fighten. Ta gäddan hårt för att minska ansträngningen på gäddan.
 • Använd håv för fiskar som är kandidater för mätning.
 • Medan den som fångade fisken varsamt krokar av i håven så förbereder lagkamraten fotografering.
 • Behöver man mer tid, låt gäddan vila i vågsäck/håv i vattnet.
 • Ta upp gäddan och mät snabbt och effektivt samt ta er poseringsbild. 
 • Sätt i fisken, håll den i stjärtspolen och vänta på att den visar tydliga tecken på att simma iväg själv.

Dokumentering och rapportering av fångst

Fisken ska hela tiden hanteras varsamt och skyndsamt.

Längden anges i hela cm och avrundas nedåt till närmaste hela cm. En fisk som är 79,3 cm anges alltså som 79 cm. En fisk som fångas två gånger under tävlingstiden får endast räknas en gång.

Följande gäller för den s.k. mätbilden.

 • Mätbrädan skall placeras plant och horisontellt.
 • ”0 ” ska vara till vänster på bilden
 • Huvudet på gäddan ska ligga mot stoppet på mätbrädan med stjärtfenan till höger (nedåt) och längden ska tydligt kunna bestämmas.
 • Gäddan ska ligga på sin högra sida
 • Stjärtfenan får inte tryckas ihop.
 • Ingen del av handen får vara bakom en tänkt linje på den smalaste delen av stjärtspolen (rött i bilden):

  Detta är en godkänd bild!

  https://fisketavling.nu/images/instruction_screenshots/ejgodkand.webp
  Denna fångst kommer ej att godkännas!
 • Man får inte dra i fisken i dess längdriktning.

Det är oerhört viktigt att vi kan avgöra längden på bilden. Dvs att vi kan se att gäddans huvud ligger emot kanten på mätbrädan och att vi kan avläsa längden. Prova själv att zooma in på bilden innan ni skickar.

Poseringsbild

Det här är "skrytbilden" som är en del av rapporteringen.

Rapportering av fångst

För att kunna rapportera en fångst för teamet så måste man vara

 • Registerad på fisketavling.nu
 • Tillåta att fisketavling.nu får tillgång till er platsinformation.
 • Samt vara en del av teamet som ni registrerat på fisktavling.nu

Den primära registeringen ska ske via formulär som hittas under tävlingens meny "Live->Rapportering" på http://www.fisketavling.nu

Vid problem med online registeringen, kontakta omedelbart tävlingsledningen på 0708717989. 

Tävlingsledningen kommer löpande, under tävlingens gång, att granska och godkänna eller förkasta rapporter era rapporter. Tävlingsledningen kan också ändra rapporterad längd efter att ha granskat bilderna.  Mail går ut automatiskt vid granskning men tänk på att mail kan vara väldigt långsamt. 

Säkerhet

 • Gällande sjöregler ska respekteras! Dokumenterade överträdelser ger tävlingsledningen rätt att diskvalificera tävlande.
 • Det ska finnas flytväst/flytplagg för alla ombord.
 • Utomstående får inte följa med ombord på någon båt om inte tävlingsledningen godkänt detta.
 • Skepparmötet innan start är obligatoriskt! Minst en person från varje team måste delta.
 • Håll avstånden och visa respekt för andra båtar. Rekommenderat minimiavstånd vid fiske är ca 50-75 meter

Vinstskatt

All eventuell vinstskatt betalas av deltagarna själva. 

Publicering

Ivösjön Pike Open förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Protest

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter avslutad tävling.

Påföljder Regelbrott

Dokumenterade regelbrott bedöms enväldigt av tävlingsledningen. Dessa beslut från tävlingsledningen är definitiva. 
Tävlingsledningen kan beroende på allvarlighetsgraden välja olika alternativ:

 • Diskvalifiering
 • Underkännande av enskilda resultat
 • Annat alternativ

 

Kontaktuppgifter Tävlingsledningen

Uffe Pettersson 0708717989 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi använder cookies på fisketavling.nu för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. För att kunna använda all vår funktionalitet behöver du acceptera cookies.
Ok