Balticgäddan (Höst)

 

Regler

Tävlingstid

Lördag 30 oktober kl 07:30 - 17:00

Baltic tillhandahåller godkänd mätbräda. Viktigt är att mätbrädorna måste vara återlämnade senast kl 17:00. Mätbrädan ska vara ordentligt avtvättad vid återlämnadet. På baksidan av Baltic kommer det finnas utrustning för tvätt.

Ej återlämnad mätbräda faktureras den som anmälde teamet till tävlingen med 900 kr.

Fiskesätt

 • Båtfiske med 2-3 personer per båt. Fiske får ske från båt, land, vadare, flytring och kajak.
 • Om laget fiskar från båt så ska samtliga medlemmar fiska från samma båt under hela tävlingen.
 • Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske eller flugfiske med artificiella beten. Naturliga beten, trolling och mete är inte tillåtet.
 • Tävlande får endast använda ett fiskande spö åt gången per person. Dock är det tillåtet att ha flera tacklade spön i båten.
 • Om barn under 13 år i målsman sällskap vill vara med och tävla, kontakta oss för mer information.

Tävlingsområde

Tävlingsområdet är stort nog så vi inte ska behöva trängas. Södra gränsen går söder om Grisbäck och norra gränsen vid Emåns södra mynning. Hela Ölandskusten är med i tävlingsområdet. Se kartan för exakta gränser. 

Det är tillåtet att traila inom tävlingsområdet under tävlingens gång.

Se till att följa de direktiv som finns när ni parkerar era bilar och ev båttrailers vid sjösättningsramper. Varje team kommer få en parkeringsskylt att lägga i vindrutan. Detta för att vi ska kunna identifiera att ekipaget tillhör tävlande team. OBS! Rampen i Timmernabben är stängd för använding i samband med tävlingar meddelar ansvarig båtklubb.

Fredningsområden & Fågelskydd

Varje lag ansvarar själva för att hålla sig informerade om vilka områden som under tävlingsdagen är fredade från fiske av länsstyrelsen eller som omfattas av eventuellt fågelskydd. Tävlingsledningen har lagt till några områden som tävlande inte får fiska i under Balticgäddan. Ta därför en titt på sjökortet som ligger upplagd här på fisketavling.nu.

Klasser

Vi tävlar i lag där den sammanlagda längden utifrån de 5 längsta gäddorna som laget fångat under tävlingstiden räknas. Minimimåttet är 70 cm. Dessutom utses en vinnare utifrån längsta gädda både på denna tävling och för sammanlagd längd på deltagarens längsta gädda från båda tävlingarna under året (vår och hösttävlingen). Hösttävlingen ingår i SPL.

Vid oavgjord poängställning avgörs tävlingen till det lags fördel som har längsta gäddan. Skulle längsta gäddorna vara lika långa så gäller näst längsta gäddan osv. Kan man ändå inte avgöra det så avgörs placeringen av det lag som rapporterat sin första gädda först.

När det gäller längsta gädda så om två gäddor har samma längd så vinner den gädda som rapporterats först.

Hantering av fångst

Detta är en ren Catch & Release tävling (C&R) och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka under tävlingen.

Utrustning

Följande utrustning ska finnas ombord:

 • Kroklossare
 • Avbitare 
 • Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk i vattnet medan ni förbereder fotografering.

Rekommenderad hantering av fångst

För att man ska få en snabb och varsam hantering av gäddan så är det viktigt att hjälpas åt i teamet.

 • Dra inte ut på fighten. Ta gäddan hårt för att minska ansträngningen på gäddan.
 • Använd håv för fiskar som är kandidater för mätning.
 • Medan den som fångade fisken varsamt krokar av i håven så förbereder lagkamraten fotografering.
 • Behöver man mer tid, låt gäddan vila i vågsäck/håv i vattnet.
 • Ta upp gäddan och mät snabbt och effektivt samt ta er poseringsbild. 
 • Sätt i fisken, håll den i stjärtspolen och vänta på att den visar tydliga tecken på att simma iväg själv.

För den som är osäker på hur man ska hantera gäddan. Se denna video!

Dokumentering och rapportering av fångst

Fisken ska hela tiden hanteras varsamt och skyndsamt.

Längden anges i hela cm och avrundas nedåt till närmaste hela cm. En fisk som är 79,3 cm anges alltså som 79 cm. En fisk som fångas två gånger under tävlingstiden får endast räknas en gång.

Följande gäller för den s.k. mätbilden.

 • Mätbrädan kan placeras plant och horisontellt eller vinklad runt 45 grader.
 • Huvudet på gäddan ska ligga mot stoppet på mätbrädan och längden ska tydligt kunna bestämmas.
 • Gäddan ska ligga på sin högra sida (magen nedåt)
 • INGA fingar på stjärtfenan, dvs inga händer efter rygg- och analfenan.
  Ett finger där på bilden, så diskvalifiseras fångsten.
 • Man får inte dra i fisken i dess längdriktning.
 • Fisken får hållas fast med en eller om så behövs två händer under det att mätning och dokumentering sker.

Det är oerhört viktigt att vi kan avgöra längden på bilden. Dvs att vi kan se att gäddans huvud ligger emot kanten på mätbrädan och att vi kan avläsa längden. Prova själv att zooma in på bilden innan ni skickar. Se till att det är bra upplösning på bilderna ni rapporterar.

Poseringsbilden:

Det här är "skrytbilden" som är en del av rapporteringen. Fotografera samma sida av gäddan som vid mätbrädefotot. Vi använder ofta dessa bilder i sociala medier. Ta gärna bilden "uppifrån" så att fångstplats inte avslöjas.

Rapportering av fångst

För att kunna rapportera en fångst för teamet så måste man vara

 • Registerad på fisketavling.nu
 • Tillåta att fisketavling.nu får tillgång till er platsinformation.
 • Samt vara en del av teamet som ni registrerat på fisktavling.nu

Den primära registeringen ska ske via formulär som hittas under tävlingens meny "Live->Rapportering" på http://www.fisketavling.nu

Vid problem med online registeringen, kontakta omedelbart tävlingsledningen. 

Tävlingsledningen kommer löpande, under tävlingens gång, att granska och godkänna eller förkasta rapporter era rapporter. Tävlingsledningen kan också ändra rapporterad längd efter att ha granskat bilderna.  

Säkerhet

 • Gällande sjöregler ska respekteras! Dokumenterade överträdelser ger tävlingsledningen rätt att diskvalificera tävlande.
 • Det ska finnas flytväst/flytplagg för alla ombord och dessa ska bäras under hela tävlingstiden. 
  Deltagare som använder flytplagg måste meddela tävlingsledningen det före starten.
 • Utomstående får inte följa med ombord på någon båt om inte tävlingsledningen godkänt detta.
 • Skepparmötet kommer ske digitalt. Vi kommer på torsdagen skicka ut en länk som alla i teamet ska ta del av. Det är teamets kapten som ansvarar att alla i teamet tagit del av regler/information. Teamen kommer få ett blad med särskild viktig information när man hämtar ut mätbrädan.
 • Håll avstånden och visa respekt för andra båtar. Rekommenderat minimiavstånd vid fiske är ca 50 meter. Håll hastighetsbegränsningarna både till sjöss och på vägar.
 • Varje team får två nummerlappar med startnummer på. De ska sättas på motorn på styrbords respektive barbordssida så att man tydligt kan se dem. Har inte båten motor, så går det bra på skrovet. Fiskekajaker behöver inte använda nummerlappen.
 • Arrangören står inte som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador.
 • Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.
 • Om någon tävlande är försenad och inte klarar sluttiden 17.00 måste tävlingsledningen informeras. Om inte detta görs kommer tävlingsledningen larma Sjöräddningen. Ev kostnader för falsklarm beroende på att deltagaren inte hört av sig betalas av deltagaren själv.

Vinstskatt

All eventuell skatt för vinster betalas av deltagarna själva. 

Publicering

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Protest

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter avslutad tävling. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva. 

Påföljder Regelbrott

Om deltagare ser något team missköta sig, så rapportera händelsen och numret till tävlingsledningen. Dokumenterade regelbrott bedöms enväldigt av tävlingsledningen. Dessa beslut från tävlingsledningen är definitiva. 
Tävlingsledningen kan beroende på allvarlighetsgraden välja olika alternativ:

 • Diskvalifiering
 • Underkännande av enskilda resultat

Provfiske

Vi tillåter provfiske innan tävlingen. Vi vill dock påminna alla deltagare om vad ert syfte med provfisket är. Nämligen att prestera så bra som möjligt under tävlingen. Dvs hittar man mycket gädda i ett område kan det vara smart att "spara" detta till tävlingen istället.

Kontaktuppgifter Tävlingsledningen

Peter Röhl nås på 0480-10600 eller 070-6222675. Det går också bra att maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Vi använder cookies på fisketavling.nu för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. För att kunna använda all vår funktionalitet behöver du acceptera cookies.
Ok