Blekinge 24 h Pike Challenge

 

Regler

Tävlingstid

Lördag 25 augusti kl 13:00 - Söndag 26 augusti kl 13:00

Viktigt är att mätbrädorna måste vara återlämnade (på Dragsö Camping) och avprickade
innan söndag den 26 augusti kl 13:15.

Ej återlämnad mätbräda faktureras den som anmälde teamet till tävlingen med 500 kr.

Fiskesätt

 • Båtfiske med 2-3 personer per båt. Endast fiske från båt är tillåtet.
 • Lagets samtliga medlemmar skall fiska från samma båt under hela tävlingen.
 • Tillåtna fiskemetoder är spinnfiske eller flugfiske med artificiella beten. Naturliga beten eller trolling är inte tillåtet.
 • Tävlande får endast använda ett fiskande spö åt gången per person. Dock är det tillåtet att ha flera tacklade spön i båten.

Medlemskap i Sportfiskarna samt Swedish Pike League

Då tävlingen är officiellt sanktionerad av Sportfiskarna och ingår i Swedish Pike League (SPL) är medlemsskap i Sportfiskarna obligatoriskt för alla deltagare.   Vill man delta i SPL måste man också ha ett registrerat SPL id. Detta id måste vara registrat hos tävlingsledningen INNAN tävlingen börjar.

Tävlingsområde

Blekinge skärgård. Från Torhamns udde i öster till Pukavik i väster. Alltså inget fiske i insjöar. Det är inte tillåtet att använda trailer för att flytta båten under tävlingstiden. 
Dock kan tävlingsledningen välja att tillåta att man trailar inom tävlingsområdet ifall väderprognosen gör längre transporter riskfyllda. Detta kommer i så fall att meddelas 24 h innan tävlingen startar.  Notera även specifika fredningsområden nedan.

Fredningsområden & Fågelskydd

Varje lag ansvarar själva för att hålla sig informerade av vilka områden som är fredade från fiske av länsstyrelsen eller som omfattas av eventuellt fågelskydd.

Vill påpeka speciellt att Eriksbergs naturreservat inte tillåter att man åker båt. 

De fredningsområden som Länsstyrelsen beslutat om i Blekinge skärgård kan man hitta här!.

Såvitt vi kan förstå är det endast ett område som enligt länsstyrelsen är fredat för fiske när tävlingen går. Information om detta område hittar man här.

I övrigt har vi i år beslutat följa den rekommendation som görs av Karlskrona Fishing på fredningsområden under tävlingsverksamhet. De områden som markerats i nedanstående karta ingår alltså inte i tävlingsområdet.

 {loadmodule mod_wrapper,Fredningsområden Blekinge 24h Pike Challenge}

Nummerlapp

Samtliga deltagande båtar måste bära nummerlappar, som vi tillhandahåller, synliga från båda sidor av båten. 

Nummerlappen är en självhäftande dekal som kan placeras på följande platser.

 • På båda sidor av utombordaren. Undvik att sätta dekalen över existerande dekaler.
 • På båda sidor av skrovet, väl synligt!
 • Om man har tex pulpits så går det bra att sätta nummerlapparna synligt på dessa.

För att undvika problem med nummerlapparna så är det också viktigt att man tar bort nummerlapparna direkt efter tävlingens slut.

Klasser

Vi tävlar dels i lag där den sammanlagda längden utifrån de 10 längsta gäddorna som laget fångat under tävlingstiden räknas.

Vid oavgjord poängställning avgörs tävlingen till det lags fördel som har längsta gäddan. Skulle längsta gäddorna vara lika långa så gäller näst längsta gäddan osv.

Kan man ändå inte avgöra det så avgörs placeringen av det lag som rapporterat sin första gädda först.

Dessutom utses den som fångar den längsta gäddan under tävlingen till gäddkung eller gäddrottning.

Hantering av fångst

Blekinge 24 h Pike Challenge är en ren Catch & Release tävling (C&R) och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka under tävlingen.

Utrustning

Följande utrustning ska finnas ombord:

 • Kroklossare
 • Avbitare 
 • Gapöppnare
 • Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk i vattnet medan ni förbereder fotografering.

Rekommenderad hantering av fångst

För att man ska få en snabb och varsam hantering av gäddan så är det viktigt att hjälpas åt i teamet.

 • Dra inte ut på fighten. Ta gäddan hårt för att minska ansträngningen på gäddan.
 • Använd håv för fiskar som är kandidater för mätning.
 • Medan den som fångade fisken varsamt krokar av i håven så förbereder lagkamraten fotografering.
 • Behöver man mer tid, låt gäddan vila i vågsäck/håv i vattnet.
 • Ta upp gäddan och mät snabbt och effektivt samt ta er poseringsbild. 
 • Sätt i fisken, håll den i stjärtspolen och vänta på att den visar tydliga tecken på att simma iväg själv.

Dokumentering och rapportering av fångst

Minimilängden är 70 cm. Längden anges i hela cm och avrundas uppåt till närmaste hela cm. En fisk som är 87,3 cm anges alltså som 88 cm. En fisk som fångas två gånger under tävlingstiden får endast räknas en gång.

För fiskar under 80 cm räcker det med en mätbild. För alla fiskar över 80 cm vill vi dessutom ha en poseringsbild.

Mätbilden

 • Mätbrädan kan användas liggande eller stående. 
 • ”0 ” ska vara till vänster eller uppåt på bilden
 • Huvudet på gäddan ska ligga mot stoppet på mätbrädan med stjärtfenan till höger (nedåt).
 • Gäddan ska ligga på sin högra sida (magen nedåt)
 • Stjärtfenan får varsamt tryckas ihop.

Det är oerhört viktigt att vi kan avgöra längden på bilden. Dvs att vi kan se att gäddans huvud ligger emot kanten på mätbrädan och att vi kan avläsa längden. Prova själv att zooma in på bilden innan ni skickar.

Poseringsbild

Det här är "skrytbilden" som är en del av rapporteringen. Är ni rädda om platsen, välj en anonym bakgrund.

Rapportering av fångst

För att kunna rapportera en fångst för teamet så måste man vara

 • Registerad på fisketavling.nu
 • Samt vara en del av teamet som ni registrerat på fisktavling.nu

Den primära registeringen ska ske via formulär som hittas under rubriken "Resultatrapportering" på http://www.fisketavling.nu

Vid problem med online registeringen, kontakta omedelbart tävlingsledningen på 0709-329516. 

Tävlingsledningen kommer löpande, under tävlingens gång, att granska och godkänna eller förkasta rapporter era rapporter. Tävlingsledningen kan också ändra rapporterad längd efter att ha granskat bilderna.  

Säkerhet

 • Gällande sjöregler ska respekteras! Dokumenterade överträdelser ger tävlingsledningen rätt att diskvalificera tävlande.
 • Det ska finnas flytväst/flytplagg för alla ombord.
 • Utomstående får inte följa med ombord på någon båt om inte tävlingsledningen godkänt detta.
 • Skepparmötet innan start är obligatoriskt! Minst en person från varje team måste delta.
 • Håll avstånden och visa respekt för andra båtar. Rekommenderat minimiavstånd vid fiske är ca 50-75 meter
 • Ta det lungt i starten. En 24 h tävling avgörs inte i starten…

Vinstskatt

All eventuell vinstskatt betalas av deltagarna själva. 

Publicering

Blekinge 24 h Pike Challenge förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Protest

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 15 minuter efter avslutad tävling d.v.s. senast kl 13.15 söndagen den 26 augusti. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva. 

Påföljder Regelbrott

Dokumenterade regelbrott bedöms enväldigt av tävlingsledningen. Dessa beslut från tävlingsledningen är definitiva. 
Tävlingsledningen kan beroende på allvarlighetsgraden välja olika alternativ:

 • Diskvalifiering
 • Underkännande av enskilda resultat
 • Annat alternativ

Kontaktuppgifter Tävlingsledningen

Mikael Andersson, 070-9329516
Örjan Nolén, 070-8201626

 

 

Vi använder cookies på fisketavling.nu för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. För att kunna använda all vår funktionalitet behöver du acceptera cookies.
Ok