Blekinge Gäddfestival, Individuell

 

Regler

Tävlingstid

Se programmet.

Tävlingsområde

Blekinges kustvatten från länsgränsen i öster till Skräbeån i väster (se även avsnittet om fredningsområde).

Startavgift

Junior 150 SEK (t.o.m. det året man fyller 19 år)
Senior 300 SEK

Betalda startavgifter betalas inte tillbaka.

Sista anmälnings- och betalningsdag är den 20:e september. Det råder arrangören fritt att stoppa anmälan och betalning tidigare.

Betalning

Faktura erhålls till uppgiven e-postadress och omgående betalning gäller. Glöm inte att uppge OCR-nummer vid betalning (framgår av fakturan). Vid utebliven betalning skickas ej påminnelse, utan vederbörande stryks för att ge plats åt någon annan.

Betalda startavgifter betalas inte tillbaka.

Sista betalningsdag är 8 dagar före tävlingen. Det råder arrangören fritt att stoppa anmälan och betalning tidigare.

Start/målgång

På följande platser:
Karlskrona
Dragsö Camping
ListerbyRonneby Havscamping
KarlshamnMieådalens klubblokal, Janneberg
Sölvesborg, plats meddelas senare via hemsidan

Möjlighet till start- och målgång på skilda platser är uteslutet.

Startbrickan (OBS!)

Startbrickan måste lämnas in varje tävlingsdag innan tävlingstidens slut.
Detta för att vi skall veta att alla är välbehållna i hamn. Om det inte meddelas att ni kommit hem blir ni personligen ekonomiskt ansvarig om sjöräddningen blir indragen. Detta är för din egen säkerhet. Startbrickan skall ligga på fisken då den fotograferas för att säkerställa att fisken är fångad på tävlingsdagen.

Skepparmötet

Skepparmötet är obligatoriskt innan start. Lördag kl. 07:45 på startplatsen.

Mätsticka

Mätstickan delas ut på morgonen dag 1 och lämnas in då fisket avslutats dag 2.

Rapportering

Tävlingsbilderna skickas in via ditt personliga konto på fisketavling.nu under dagen eller senast 30 minuter efter tävlingstidens slut. Försent inkomna bilder eller startbricka räknas ej med i tävlingen.Skicka även med poseringsbild på dig och fisken om du vill.

Minneskort tas endast emot i särskilda fall. Kontakta tävlingsledningen i god tid senast 3 veckor före tävlingens start.

Publicering

Ska foto av fisken användas i andra sammanhang så ska det klart framgå att den är fångad i samband med Blekinge Gäddfestival. Arrangören har rätt att använda foton till att marknadsföra tävlingen.

Fiskesätt

Spinn, haspel och fluga. Endast 1 tävlande spö per deltagare. Spöbegränsning gäller samtliga fiskesätt. All överlåtelse av spön från icke tävlande är förbjudet.

BGF ser helst att fiske med hullinglös krok används för att skona fisken.

Mete är endast tillåtet för juniorer.

Tävlingsklass

Alla tävlar i samma klass. Längsta gädda, årets gäddkung/drottning.

Tävlande kan bara få pris för sin största fisk.

Fångstbegränsning

Endast 1 st gädda per tävlingsdag och fiskare räknas in i tävlingen. Fisken måste minst uppnå en längd av 80 cm för att vara godkänd.

Fisk!

Behandla fisken varsamt!

Blekinge Gäddfestival är en ren Catch & Release-tävling (C&R) och fiskare som inte respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka under tävlingen.

Utrustning

Följande utrustning ska finnas ombord:

  • Kroklossare
  • Avbitare
  • Gapöppnare
  • Stor håv, alternativt gäddsäck som tillåter förvaring av fisk medan ni förbereder fotografering.

Rekommenderad hantering av fångst

För att man ska få en snabb och varsam hantering av gäddan så är det viktigt att hjälpas åt om ni är flera som fiskar tillsammans.

  • Dra inte ut på fighten. Ta gäddan hårt för att minska ansträngningen på fisken.
  • Använd håv för fiskar som är kandidater för mätning.
  • Under tiden som den som gångat fisken varsamt krokar av i håven, så förbereder kamraten fotografering.
  • Behöver ni mer tid, låt gäddan vila i vågsäck/håv i vattnet.
  • Ta upp gäddan och mät snabbt och effektivt samt ta en eventuell poseringsbild.
  • Sätt i fisken, håll den i stjärtspolen och vänta på att den visar tydliga tecken på att simma iväg själv.

Håll inte fast i stjärtfenan vid fotograferingen, fisken skall ligga naturligt.

Båt

Rapport om fiske från båt anmäls vid startplatsen.

Namn:
Båttyp:
Medfiskare:

Flytringsfiske/vadning

Flytringsfiske och vadning är tillåtet.

Säkerhetsutrustning!

Tänk på din säkerhetsutrustning. Du fiskar på egen risk!!! Flytväst rekommenderas till samtliga fiskare.

Prisutdelning

Alla priser hämtas personligen. Ej uthämtade priser finns att hämtas hos Mieådalens Sportfiskeklubb i Karlshamn senast en månad efter tävlingens slut. Därefter tillfaller priserna Mieådalens Sportfiskeklubb.

Utlottningspriser kräver personlig avhämtning på plats, annars lottas det vidare.

Vid samma längd avgör andra fisken. Vid lika avgörs det genom lottning.

Vinstskatt

All eventuell vinstskatt betalas av deltagaren själv.


Fredningsområden:
Ytterligare fredningsområden

Förutom nedanstående fredningsområden tillkommer de som finns på tävlingens sjökort på fisketavling.nu. Dessa baseras bland annat på Pike Guidelines Blekinge, vilket är Länsstyrelsens riktlinjer för tävlingsfiske i Blekinge.

Skräbeån

Inom det med rödmarkerade området råder förbud mot allt fiske under tiden 15 september – 30 april. En liksidig triangel utgående från två punkter på stranden dels en punkt i O där strandlinjen skärs av gränsen mellan skifteslagen Krogstorp och Åby, dels en punkt i V där strandlinjen skärs av sydvästra gränsen till fastigheten Guslöv 5:25.

Östra Orlundsån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Gallerydaån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Mörrumsån

Allt fiske i område A förbjudet.

Bräkneån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför linjen Klocknabbens sydspets – Rangsös sydspets – Väbynäs.

Ronnebyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från Droppemålahalvöns östra spets i rak ostlig riktning till fastlandet vid Aspan.

Listerbyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från småbåtshamnen i Slättanäs till Blötös sydligaste udde.

Nättrabyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Silletorpsån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför en linje från yttersta delen av bryggan vid Strömshall till sydligaste delen av kronans brygga vid Rosenholmsverkstäderna.

Lyckebyån

I fredningsområdet är allt fiske förbjudet under tiden fr o m den 15 september t o m den 31 december. Innanför räta linjer från den del av Gullberna udde som ligger närmast ön Mörtekläppen till Mörtekläppens norra udde och därifrån vidare till den udde på Ringö som ligger väster om Ringöviken.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok