Skepparmötet

Vad behöver vi egentligen säga om fisketavling.nu och online rapporteringen på skepparmötet.

I samband med incheckning kan det vara bra att kolla att samtliga har testat rapporteringen.
Om de inte gjort detta så kan man göra detta på den faktiska tävlingen. Men ni godkänner förstås inte resultatet.

 • Vi använder som ni märkt fisketavling.nu för deltagaradministration och resultathantering.
 • ALL rapportering av resultat sker via fisketavling.nu och för att det ska fungera så är det förstås viktigt att ni är inloggade.
  • Under rubriken ”Pågående tävlingar”, välj <TÄVLINGENS NAMN> och klicka på knappen ”FÅNGSTRAPPORT
  •  Rapportering sker i 2 steg
   • Steg 1: Mätbild + Fiskare + längd + Betestyp och ev kommentar -
   • Steg 2: Poseringsbild (Obligatorisk)
   • När ni gjort Steg 2 så ser ni rapporten som vi använder för granskning. 
  • NI kan närsomhelst under "Mina Sidor" se samtliga rapporter som ni gjort.
  • Ni kan också förstås se aktuellt resultat och alla fångstrapporter på tävlingens sida.

Om någon har problem...

Viktigt att inte avslöja bakvägen på mötet. Risken finns att några rapporterar dubbelt ”för säkerhets skull”.

Men så här fungerar bakvägen:

När något team ringer och har problem så ber ni dem MMS mätbild + poseringsbild+teamnamn + fiskare till tävlingledarens mobil.

 • Tävlingsledaren går in under ”Deltagarlistan” och klickar på ”Rapportera” för det team som rapporten avser. Lägger in längd. Bild är inte nödvändig. Men bra är att lägga till i kommentaren tex ”SMS kl 10:23” så blir det enklare att gå tillbaka i efterhand.
 • Därefter måste man gå in under ”Granska Resultat” och godkänna rapporten.