Registrerade Team

Totalt antal registrerade team:388

För att kunna registrera ett team måste man vara registrerad på siten. För att sedan kunna registrera medlemmar i teamet så måste även dessa vara registrerade. Den som registrerade teamet kan förstås uppdatera uppgifter i efterhand.

Alla registrerade team:


Tolie Månsson']); data.addRow(['VGD Predator',{v:0,f:'0'},{v:1, f:null},'Mathias Wilhelmsson']); data.addRow(['Vi hade iaf tur med vädret',{v:0,f:'0'},{v:3, f:null},'Micke Dahlin
Henrik Dolk
Adam Hedin']); data.addRow(['Viola',{v:0,f:'0'},{v:3, f:null},'Håkan Grönvall
Elias Hallberg
Eddie Janerup']); data.addRow(['Waide Lures Pikebusters ',{v:0,f:'0'},{v:1, f:null},'Ola Ludvigsson']); data.addRow(['Wästbyggarna',{v:0,f:'0'},{v:2, f:null},'Markus Kannenberg
Magnus Ekberg']); data.addRow(['Westgear/Leech',{v:0,f:'0'},{v:2, f:null},'Pierre cardoso
Christoffer Persson']); data.addRow(['WildStrike Fishing Sweden ',{v:0,f:'0'},{v:2, f:null},'Morgan Ramstam Andersson
Mattias Nilsson']); data.addRow(['Wolf Pike',{v:295,f:'295'},{v:3, f:null},'Jan Syrén
John Karlsson
Joel Karlsson']); data.addRow(['Zetterberg Pike sweden',{v:0,f:'0'},{v:1, f:null},'Gustav Zetterberg']); var table = new google.visualization.Table(document.getElementById('table_div_all_teams')); table.draw(data, {showRowNumber: false, width: '100%', height: '100%', allowHtml:true,'cssClassNames': cssClassNames}); }